Fagstoff 2020 - "Fikk nakkeskade på jobb: – Jeg vil bli arbeidsfør"

Jeg ble anbefalt av medisinsk personale å ta Ibux og ikke å bekymre meg så mye. Det jeg imidlertid trengte var forklaringer på smertene og hjelp til å få tilbake kroppens funksjon.Anette Røsjorde

"Anette Røsjorde ble rammet av en ulykke på jobb for tre år siden. Hun fikk en nakkeskade som satte henne helt ut av spill. Hver eneste dag siden har hun hatt veien tilbake til full arbeidsdyktighet som et hovedmål i livet."

Les hele artikkelen her: Fikk nakkeskade på jobb: – Jeg vil bli arbeidsfør (parat.com)

Aktuelt

Prisar for nakkerehabilitering er oppdatert fra 1.mai.

Nye lokaler

Firda fysmed senter har over ei tid arbeidd for kjøp av nye lokale frå Hennestad AS v/ Roar Henden.

Vi kom desverre ikkje til semje mht kjøpspris eller kontraktsinnhald. Forhandlingane er avslutta.

Firda fysmed senter vil no orientere seg i fht alternative bygg/ lokalisering.

Sandane den 15. april 2020

Firda fysmed senter

v/ Bertel Rune Kaale

Beate Hjelset Kaale

Inge Eikenes

Brukarundersøking

Spørsmål: "Korleis vurderer du behandlinga du har fått ved FFMS med den behandlinga du fekk før du kom til FFMS?"


Les heile brukarundersøkinga her (PDF).