Opningstider

Vi har ope for medisinsk trening kl 05:00 til kl 14:00 (avtale med fysioterapeut eller PT i sal).

Vi har ope for fritrening frå kl 14:00 til stengetid (disp. tid 90 min).Hugs å skrive deg på liste i resepsjonen!

Alle må kjøpe treningskort.

Smittevernsreglar ved trening:

  • Er du forkjøla, har influensa-liknande symptom eller feber, får du ikkje trene ved vårt senter!
  • Det kan vere maks 11 personar totalt, 8 i sal og 3 på oppvarmingsrom.
  • På oppvarmingsrom, hald 2 meter avstand.
  • I treningssal minimum 1 meter avstand.
  • Alle må bruke handduk i treningssal.
  • Ver venleg, bruk hanskar. Vask hendene før du tek på deg hanskane, og etter du tek dei av deg. Sprit hanskane mellom kvar øving.
  • Tørk av berøringsflater etter bruk.
  • Garderobene kan no nyttast. Maks 4 personar i garderobe / 2 personar i badstua / 1 person i dusj.

Takk for at du er med og held godt smittevern!

Dag Ope for medisinsk trening
(Etter avtale med fysioterapeut eller PT)
Ope for fritrening
Måndag 05:00 - 14:00 14:00 - 20:00
Tysdag 05:00 - 14:00 14:00 - 20:00
Onsdag 05:00 - 14:00 14:00 - 20:00
Torsdag 05:00 - 14:00 14:00 - 20:00
Fredag 05:00 - 14:00 14:00 - 19:00
Laurdag - 10:00 - 14:00
Søndag Stengt

Opningstid for siste arbeidsdag før haust, jul, vinter, påske og sommarferie er ofte endra. Følg med på eige oppslag på senteret!

Aktuelt

Brukarundersøking

Spørsmål: "Korleis vurderer du behandlinga du har fått ved FFMS med den behandlinga du fekk før du kom til FFMS?"


Les heile brukarundersøkinga her (PDF).