Fagstoff 2018: Del 11: Gut, 19 år

Nakkeskade fotball august 2016. Oppstart rehabilitering januar 2017 – avslutta des. 2017 – kontroll april 2018.

Etter rehabilitering: Normalisert og smertefri nakkefunksjon.

Område for ultralyd:

Anatomisk bilde er frå Essential Anatomy 5.

Bilde 1: Leddspalte atlas-axis (her synleggjort uten kapsler og leddband rundt C1-2 leddet).

Blå strek angir leddspalte. Piler angir foran og bak i leddet. Det tilsvarer dei samme blå piler på ultralyd bilde 2.

Bilde 2: Piler foran og bak i leddet. Dei viser rift i kapsel –leddband foran og bak i leddet.

Bildet er teke januar 2017.

Bilde 3: Dette bildet viser svært god regenerativ reparasjon. Lang blå strek viser regenerert ligament/ godt forma (modellert). Piler foran og bak viser samme lokalisering som på bilde 2.

Det hadde gått KUN 6,5 mnd frå skade til oppstart rehabilitering.

Guten har vore igjennom eit rehabiliteringsopplegg ved Firda fys med senter. Han kom rimeleg tidleg til – det er viktig for eit såpass godt resultat. Dessuten er guten av ung alder – noko som medfører betre regenerativ kraft i vevet.

Vi ved Firda fys med senter tenker REGENERATIV MEDISIN. Vi kombinerer det beste frå klinikk – highend ultra lyd, vevsstimulering via fokusert trykkbølge (piezo wave 2) og vevsstimulering via trening i nakkemaskin (MCU).

Aktuelt

Brukarundersøking

Spørsmål: "Korleis vurderer du behandlinga du har fått ved FFMS med den behandlinga du fekk før du kom til FFMS?"


Les heile brukarundersøkinga her (PDF).