Fagstoff 2018: Rehabilitering, del 5.

Behandling- og rehabiliteringstiltak ved Firda fys med senter.

Vi set vi opp del-mål – mot hovudmål for dine plager:

 • Skape eit realistisk forhold mellom dine forventningar og venta effekt av tiltak.
 • Samtale grundig om kjend diagnostikk – og foreløbig avventande ikkje utført diagnostikk. Som:
  • Ytterlegre CT og MRI 3T i meir funksjonelle posisjoner relatert til ditt traume – funn frå klinisk test.
  • Arterio- venografi med kontrast. Der vi sjekker årenettet –
  • Ved desse undersøkelsar: Legg vi nakke/ hovud i di skaderetning/ posisjon etter informasjon frå anamnese og klinisk test?
 • Viktig: Tidsaspekt – dette vil kunne ta lang tid. Kjende «motbakker» i eit behandlings/ rehabiliteringsforløp.
 • Del-mål opp mot del-funn frå klinikk. Kva skal vi gjere/ hjelpe deg med - og kva må du sjølv gjere. Kva vil det kunne kome til å koste. Korleis skal vi legge opp dine perioder – lengde med innhald og frekvens av perioder. Kven kan følgje deg opp i heimetreningsperioden. Vi treng kontakt med ein fastlege på heimstaden og gjerne tilgang til spesialisthelsetenesta – dersom behovet skulle melde seg. Første perioden på 2 veker – går desse tema igjen fleire ganger.
 • Kva gjer vi dersom heimeperioden ikkje har svart til forventningane? Kva skjedde i heimeperioden, som førte til tilbakegang? Kan vi lære noko av ikkje fungerande tiltak? Kva må vi gjere annaleis for å oppnå betre framgang?

Metodar til vevsregenerasjonsstimulering

Fokusert trykkbølgebehandling (fESWT) og laserterapi (Low-Level Laser Therapy- LLLT)

Fokusert trykkbølge kan både brukast til diagnostikk / lokalisering av vevsskadeområder/ inflammasjonsområder, samt stimulere til vevsregenerasjon. Fokuserte trykkbølger – eller cellekavitering – endrer cellepermiabiliteten – i eit celleområde med for høg vevssurheit. Trykkbølgestimulering har også direkte effekt på nocireceptorer (smertereseptorer), der den hemmer impulsaktivitet. Trykkbølger stimulerer også til regenerasjon av perifere nerver. (ref.1). Fokusert trykkbølge auker angiogenesis relaterte faktorer (endothel nitric oxide syntese, vaskulær endothel vekst faktorer, samt auke i syntesen av cellekjerne antigen) (ref. 2,3). Fokusert trykkbølge påverker i positive retning vevsregenerasjon og den er ein klar smertedemper (ref. 4,5). Fokusert trykkbølge har ei mekanisk cellepåvirkning. Aktuell mekanisk cellekavitering kan løyse opp i mucoid substans produksjon, som er ein del av aktuelt arrvev som føl etter mikrotraumer og inflammasjonsprosessar – som igjen seinker regenerasjon av sener og leddband (ref.6). Ved Firda fys med senter bruker vi alltid ultralydveileda trykkbølgebehandling. Dette for å høyne presisjon og betre resultat av behandlingane (ref.7).

Vi køyrer lav-dose fokusert trykkbølge på nakken- lateralt på bogeledda – og bakover mot spinos. Aldri over kjertler, store blodkarr eller nerver/ nerveflettverk. Styrke på nakkenbehandlinga, side – mot dorsalside ligg på VAS – maks 4.

Vi ved Firda fys med senter nytter laser klasse 4. Laser har vist seg å redusere smerter, auke mikrosirkulasjonen i vevet, redusere inflammasjonsnivået, samt redusere det oksidative vevsstressnivået (ref 8).

Spesifikk treningsterapi.

Spesifikk test – og trening er viktig. Vi fokuserer på kroppsholdning, led- og bløtdelsfunksjon, styrketrening med godt koordinerte øvingar. Vi tester kondisjon og lager opplegg for kondisjonstrening. Oppleg for eigentrening heime lager vi til, samt oppfølging i heimeperioden via telefon og mails.

Referanseliste

1. Extracorporeal shock-wave therapy in the management of chronic soft-tissue conditions.
Speed CA. J Bone Joint Surg Br. 2004 Mar;86(2):165-71.
2. Shock wave therapy induces neovascularization at the tendon-bone junction. A study in rabbits.
Wang CJ, Wang FS, Yang KD, Weng LH, Hsu CC, Huang CS, Yang LC. J Orthop Res. 2003 Nov;21(6):984-9.
3. Molecular basis for pain mediating properties of extracorporeal shock waves.
Hausdorf J, Schmitz C, Averbeck B, Maier M. Schmerz. 2004 Dec;18(6):492-7.
4. Upregulation of VEGF in subchondral bone of necrotic femoral heads in rabbits with use of extracorporeal shock waves.
Ma HZ1, Zeng BF, Li XL. Calcif Tissue Int. 2007 Aug;81(2):124-31.
5. Extracorporeal shockwave therapy in musculoskeletal disorders.
Wang CJ. J Orthop Surg Res. 2012 Mar 20;7:11.
6. The efficacy of shock wave therapy in patients with knee osteoarthritis and popliteal cyamella.
Chen TW1, Lin CW1, Lee CL2, Chen CH2, Chen YJ1, Lin TY1, Huang MH3. Kaohsiung J Med Sci. 2014 Jul;30(7):362-70.
7. The efficacy of ultrasound-guided extracorporeal shockwave therapy in patients with cervical spondylosis and nuchal ligament calcification.
Lin TY1, Chen JT1, Chen YY1, Chen TW1, Lee CL2, Chen CH3, Huang MH4. Kaohsiung J Med Sci. 2015 Jul;31(7):337-43.
8. Low-Level Laser Therapy (LLLT) in Dystrophin-Deficient Muscle Cells: Effects on Regeneration Capacity, Inflammation Response and Oxidative Stress.
Macedo AB1, Moraes LH1, Mizobuti DS1, Fogaça AR1, Moraes Fdos S1, Hermes Tde A1, Pertille A2, Minatel E1. PLoS One. 2015 Jun 17;10(6).

Aktuelt

Brukarundersøking

Spørsmål: "Korleis vurderer du behandlinga du har fått ved FFMS med den behandlinga du fekk før du kom til FFMS?"


Les heile brukarundersøkinga her (PDF).