Fysioterapi og manuellterapi

Fysioterapeutane ved Firda fysikalsk-medisinsk senter har driftsavtale med Gloppen kommune.

Vi tilbyr tradisjonell fysioterapiteneste og manuellterapiteneste med nakkeundersøking, etter ordinære takstar.


Du treng henvisning frå lege for å komme til fysioterapi- og manuellterapitenester.

Behandlingsform Lengde Pris
Manuellterapi 20 min 160,-
Manuellterapi 30 min 218,-
Fysioterapi 30 min 185,-

Frikort 2:

Frikort 2 får du automatisk tilsendt dersom du har betalt over kr 2 025,- i eigenandelar for inneverande kalenderår, er henvist av lege, og terapeut har driftsavtale med kommunen.

Dette kan du lese meir om på Helfo sine sider.

Prisar utanom henvisning (ikkje dekka av HELFO/NAV) Pris
Treningsinstruktør 304,-
MCU nakkemaskin, laser 271,-
Traksjon 90,-
Badstove 80,-
TNS 90,-

Aktuelt

Brukarundersøking

Spørsmål: "Korleis vurderer du behandlinga du har fått ved FFMS med den behandlinga du fekk før du kom til FFMS?"


Les heile brukarundersøkinga her (PDF).