Praktisk informasjon til nye rehabiliteringspasientar

  • Ta med ull-trøye å trene i. Det vekslar mellom trenings-økter i sal, behandling hos terapeut og kvilepausar. (TNS i kvilepausen)
  • Ta med badedrakt eller shorts, då det blir nytta badstu i behandlinga.
  • Ta med joggesko til innebruk og høvelege treningskle.

Aktuelt

Brukarundersøking

Spørsmål: "Korleis vurderer du behandlinga du har fått ved FFMS med den behandlinga du fekk før du kom til FFMS?"


Les heile brukarundersøkinga her (PDF).