Prisar for nakkerehabilitering

Ein dag hos Bertel Rune Kaale
Takst etter rekvisisjon.
Eigenandel manuell terapi A8a x 2 etter takst/ Helfo.
Kr 174,-

(Har du fått frikort 2, slepp du betale eigenandel kr 174,-.)*

(Har du dokumentert godkjend yrkesskade, slepp du betale denne eigenandelen.)*
Kr 174,-
Tillegg: Nakkemaskin (MCU), ultralyd, fokusert trykkbølge, laser kl. 4, kortbølge
Kr 923,-
(Vert ikkje dekka av trygderefusjon)**
Kr 923,-
Totalt pr. dag hos Kaale Kr 1.097,-
Ein dag hos Inge Eikenes
Trening i sal med oppfølging her og heime / TNS / badstu.
(Vert ikkje dekka av trygderefusjon)**
Kr 700,-

Totalt pr. dag kr 1.714,-

For 1 veke med rehabilitering: kr 1.797,- x 4 dagar = kr 7.188,- (uten frikort 2)

For 1 veke med rehabilitering: (kr 923,- + kr 700,-) kr 1623,- x 4 dagar = kr 6.492,- (med frikort 2)

*Multiplisert med antall veker du er sett opp for rehabilitering.

Prisar oppdatert 21.08.2020. Med atterhald om endringar eller skrivefeil.

*) Når pasienten har fått frikort - eigenandelstak 2, dekker Folketrygda eigenandelar for manuellterapi resten av kalenderåret. Les meir på helsenorge.no (frikortgrense kr 2.176,- for 2020)

Dersom du kan dokumentere at du har ein godkjend yrkesskade treng du heller ikkje å betale eigenandelen for manuellterapi.

**) Desse eigenandelane vert ikkje dekka av trygderefusjon, og må betalast sjølv om du har frikort.

Den dagen du reiser tar vi imot betaling for opphaldet.

Kost og losji kjem i tillegg - sjå overnattingstilbod.

Vi gjer merksam på at vi kun formidlar overnattingstilbod. Booking må gjerast direkte med utleigar. Vi får dessverre ikkje alltid oppdatering frå utleigarar dersom pris blir justert. Spør difor utleigar om døgnpris, når du bestiller overnatting.

Aktuelt

Brukarundersøking

Spørsmål: "Korleis vurderer du behandlinga du har fått ved FFMS med den behandlinga du fekk før du kom til FFMS?"


Les heile brukarundersøkinga her (PDF).