Ønskjer du å komme til vårt senter for rehabilitering?

Ønskjer du rehabilitering ved vårt senter må vi først stille ei nøyaktig funksjonsdiagnose. Sjå diagnostisering.

Ønskjer du å komme tilbake til vårt senter for rehabilitering, blir du ikkje automatisk kalla inn for dette etter undersøking - du må sjølv ta kontakt igjen med din fastlege for henvisning for rehabilitering.

Krav til henvisningar med hensyn til behandlingsfrekvens

Etter undersøking hos oss, vil vi anbefale ein modell for rehabilitering som passar deg:

Modell 1

2 veker a 4 behandlings dagar. Det er oftast behov for 4 - 8 slike 2-vekers økter. Kvar behandlingsdag består av 2 rehabiliteringsrundar, a 90 minutt.

Modell 2

Meir individuelt tilpassa frekvens, med 1 - 3 dagar i veka, 1 - 2 økter pr. dag, 4 - 12 veker.

Merk at NAV stiller spesielle krav til to separate henvisningar når ein gjennomfører meir enn èi behandling per dag:

"Etter praksis ytes det ikke godtgjørelse for mer enn èn behandling pr. dag. Det kan likevel ytes stønad til flere behandlinger per dag dersom det er behov for både individuell behandling og gruppebehandling, og i følgende tilfeller:

Dersom en person har to forskjellige skader som utløser forskjellige behov for fysioterapi (det må i tilfelle ligge to separate henvisninger), godtas det at det utføres to individuelle behandlinger samme dag. Det må utøves et konkret skjønn ved vurderingen, og man må ha for øyet mulighet for eventuell overbehandling."

(Kopi av skriftleg informasjon gjeve av Førde trygdekontor 28.04.05.)

For at vi skal kunne gjennomføre to rehabiliteringsrundar per behandlingsdag, ber vi difor om to henvisningar frå legen din:

Henvisning 1: Nakkesyndrom. Overgang nakke-hovud. Smerter og endra funksjon til nakke-hovud region.

Henvisning 2: Cervicobrachialgia. Overgang nakke-brystrygg. Smerter og endra funksjon nakke- brystrygg/skulder region.

Praktisk informasjon

  • Dersom du skal ut å reise, eller du veit du er svært opptatt i periodar, er det praktisk for både deg og oss om du legg ved informasjon om dette, saman med henvisningane.
  • Send henvisningane til: Firda fysikalsk-medisinsk senter AS, Postboks 194, 6821 Sandane
  • Når vi har motteke henvisning for rehabilitering, blir det sett opp ei behandlingsrekke med timar som går over 2 veker. Desse blir sende i posten.
  • Det er naudsynt med sjukmelding i rehabiliteringsfasen. Dette må du snakke med legen din om, etter at du har motteke timar for rehabilitering.

Det er Bertel Rune Kaale og personleg trenar Inge Eikenes du samarbeider med når du er hos oss i rehabilitering.

Aktuelt

Brukarundersøking

Spørsmål: "Korleis vurderer du behandlinga du har fått ved FFMS med den behandlinga du fekk før du kom til FFMS?"


Les heile brukarundersøkinga her (PDF).