Innhald i rehabiliteringa

 • Manuell terapi/fysioterapi
 • Rehabilitering i Multi Cervical Rehabilitation System
 • Individuelt tilrettelagd rehabiliteringsopplegg av fysioterapeut/manuell terapeut.
 • Individuelt utforma treningsprogram.
 • Stabilitet under aktiv funksjon
 • Traksjon
 • Mobilitet og tøying
 • TENS-behandling/laser/kortbølge
 • Individuelt oppfølgd rehabilitering av fysioterapeut/manuell terapeut/treningsinstruktør. Det er heile tida ein instruktør tilstades.
 • Informasjon, oppfølging pr. telefon mellom rehabiliteringsperiodar.

Meir informasjon om korleis du skal gå fram for å komme til rehabilitering hos oss finn du under: "Korleis bestille rehabilitering".


Modular i rehabiliteringa

Manuellterapi/fysioterapi

God leddstilling med tilstrekkeleg leddstabilitet er avgjerande for godt resultat.

All test og trening bør skje i vektbærande leddstilling.

Kunnskap, erfaring og høg grad av presisjon er viktig!


Spesialisert nakketrening i Multicervical Unit

Firda fysikalsk-medisinsk senter har sidan september 2007 hatt to MCU-maskiner. Siste modell er i betydeleg grad blitt betra i forhold til diagnostisering av nakkefunksjon, samanlikna med vår første maskin som vi fekk i 2001.

Begge våre MCU maskiner likeverdige i sine kvalitetar m.h.t. effekt ved rehabilitering.


Individuelt utforma treningsprogram.

Vi testar deg i mange ulike posisjonar tilpassa deg og dine vanskar.

Resultata er med å danne grunnlaget for treningsprogrammet ditt, utforma spesielt for dine behov.


Stabilitet under aktiv funksjon

Utprøving av aktiv funksjon.

Vi legg stor vekt på stabilitet i rygg og nakke under ulike belastningstilhøve.


Traksjon

Lavdose stimulering av nakken under lett traksjon er for mange ein viktig rehabiliteringsmodul i forhold til aktiv funksjon med stabilitet.

Kondisjonstesting og trening

God kondisjon er viktig for:

 • Energi, overskot
 • Vevsregenerasjon
 • Arbeids- og funksjonsnivå
 • Utholdenheit

Vi har ulike test-metodar for kondisjon som er tilpassa ditt funksjonsnivå.

Test av kondisjon er noko viktig og positivt, og er eit verktøy for vidare eigentrening.


Mobilitet og tøying

Test og trening av leddmobilitet og tøying av muskulatur. God leddmobilitet – god muskelfunksjon.

Badstu med tøyingar og lausgjerande øvingar er ein god kombinasjon. I god varme føler mange at tøyingar og rørsletrening går lettare!


TENS-behandling/laser/kortbølge

Treningsøkta avsluttast ofte med TENS-behandling (elektrisk nervestimulering) på kvilerommet.

Laser- og kortbølgebehandling benyttar vi når det trengs.


Aktuelt

Brukarundersøking

Spørsmål: "Korleis vurderer du behandlinga du har fått ved FFMS med den behandlinga du fekk før du kom til FFMS?"


Les heile brukarundersøkinga her (PDF).