Fysio- og manuellterapi

Pasient snakkar med fysioterapeut

Fysioterapeutane ved Firda fysikalsk-medisinsk senter har driftsavtale med Gloppen kommune.

Fysioterapeut undersøker pasient

Vi tilbyr tradisjonell fysioterapiteneste og manuellterapiteneste med nakkeundersøking, etter ordinære takstar.

Du treng ikkje lenger henvisning frå lege for å komme til fysioterapi- og manuellterapi-tenester.

Prisar for fysio- og manuellterapi finn du her

Firda fysikalsk-medisinsk senter - Organisasjonsnummer: 981 524 624

Postadresse: Postboks 194, 6821 Sandane - Besøksadresse: Krånavegen 9, 6823 Sandane