Prisar

Prisar for treningskort

LengdeOrdinær prisPris for skuleelevar
Trening pr.time (drop-in)150,-100,-
Trening 1 mnd700,-550,-
Trening 3 mnd1.700,-1.350,-
Trening 6 mnd2.500,-2.000,-
Trening 12 mnd4.000,-3.200,-
Trening 12 mnd (Offshore)2.000,--
Badstu (kun badstu, ikkje trene)100,-100,-

Pris for omfattande klinisk undersøking av nakke

UndersøkingPris

Omfattande klinisk undersøking (3 timar)

Vi gjer merksam på at denne undersøkinga ikkje er dekka av HELFO eller NAV.

Les meir under : Nakkeskader - diagnostisering

6.250,-

Prisar for nakkerehabilitering

Ein dag hos Bertel Rune Kaale
Takst etter rekvisisjon.
Eigenandel manuell terapi A8a x 2 etter takst/ Helfo.
Kr 177,-

(Har du fått frikort slepp du betale eigenandel kr 177,-.)*

(Har du dokumentert godkjend yrkesskade slepp du betale denne eigenandelen.)*
Kr 177,-
Tillegg: Nakkemaskin (MCU), ultralyd, fokusert trykkbølge, laser kl. 4, kortbølge
(enkel økt kr 590,- / dobbel økt kr 998,-)
Denne behandlinga vert ikkje dekka av frikort **
Kr 998,-
Totalt pr. dag hos KaaleKr 1.175,-
Ein dag hos Inge Eikenes
Trening i sal med oppfølging her og heime / TNS / badstu.
(Vert ikkje dekka av frikort)**
Kr 760,-

Totalt pr. dag kr 1.935,-

For 1 veke rehabilitering: kr 1.935,- (1.175,- + 760,-) x 4 dagar = kr 7.740,- (utan frikort)

For 1 veke rehabilitering: (kr 998,- + kr 760,-) kr 1.758,- x 4 dagar = kr 7.032,- (med frikort)

Prisane multipliserast med antall veker du er sett opp for rehabilitering.

Siste rehabiliteringsdag i kvar veke tar vi imot betaling for veka.

Prisar oppdatert 23.08.2021. Med atterhald om endringar eller skrivefeil.

*) Når pasienten har fått frikort dekker Helfo eigenandelar for manuellterapi resten av kalenderåret. Les meir på helsenorge.no(frikortgrense kr 2.460,- for 2021)

Dersom du kan dokumentere at du har ein godkjend yrkesskade treng du heller ikkje å betale eigenandelen for manuellterapi.

**) Desse eigenandelane vert ikkje dekka av trygderefusjon, og må betalast sjølv om du har frikort.

Kost og losji kjem i tillegg - sjå overnattingstilbod.

Vi gjer merksam på at vi kun formidlar overnattingstilbod. Booking må gjerast direkte med utleigar.

Prisar for fysio- og manuellterapi

BehandlingsformLengdePris
Manuellterapi undersøking20 min185,-
Manuellterapi behandling20 min (A8a)177,-
Manuellterapi behandling30 min (A8b)241,-
Fysioterapi undersøking 30 min185,-
Fysioterapi behandling 30 min177,-
Fysioterapi uten driftstilskudd30 - 40 min375 – 455,-

Frikort

Frå 01.01.2021 er frikort 1 og 2 slått saman til eitt frikort. Ny frikortgrense er no kr 2.460,- og kort blir automatisk tilsendt frå Helfo. Dette kan du lese meir om på helsenorge.no

Prisar som ikkje blir dekka av HelfoPris
Treningsinstruktør700,-
Laser250,-
Trykkbølge250,-
Ultralyd331,-
Badstove100,-

Firda fysikalsk-medisinsk senter - Organisasjonsnummer: 981 524 624

Postadresse: Postboks 194, 6821 Sandane - Besøksadresse: Krånavegen 9, 6823 Sandane